● สื่อประชาสัมพันธ์

posted on 17 Dec 2010 17:33 by newsphoubon

วิธีทำรองเท้าถุงพลาสติกป้องกันโรคฉี่หนู
คลิก Download ได้เลยค่ะ
แผ่นปลิว วิธีทำรองเท้าถุงพลาสติกป้องกันโรคฉี่หนู  <
ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

 

เพลงไอโอดีน
คลิก Download ได้เลยค่ะ
http://www.foodsafetyubon.org/index.php?option=com_rokdownloads&view=file&Itemid=68&id=12:-
http://www.foodsafetyubon.org/index.php?option=com_rokdownloads&view=file&Itemid=68&id=13:-


 

เพลงทันตสุขศึกษา โดย กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย
คลิก Download ได้เลยค่ะ
http://dental.anamai.moph.go.th/oralhealth/TSound/index.html

 

สปอตวิทยุ "การป้องกันโรคภัยที่มากับน้ำ : ห่างโรค...ห่างภัย"
คลิก Download ได้เลยค่ะ
http://www.4shared.com/audio/RHVn3oGN/02_-_.html

สปอตวิทยุ "การป้องกันโรคภัยที่มากับน้ำ : ชีวิตยังมีหวัง"
คลิก Download ได้เลยค่ะ
http://www.4shared.com/audio/He61QrAu/01_-_.html

 


สปอตวิทยุโรงพยาบาลสาธารณสุขยุคใหม่ เพื่อคนไทยสุขภาพดี มีรอยยิ้ม
คลิก Download ได้เลยค่ะ
http://www.4shared.com/audio/Cy_MagjA/01_-_SP0000_-_UZF_Theme_1.html

 


 
สปอตวิทยุไข้หวัดใหญ่ 2009 เวอร์ชั่น 1
คลิก Download ได้เลยค่ะ
http://www.4shared.com/audio/Cn6uMhr0/01_-__2009__.html

สปอตวิทยุโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 เวอร์ชั่น 2
คลิก Download ได้เลยค่ะ
http://www.4shared.com/audio/hY55ZxQ3/ssj_2009.html
 
 

โปสเตอร์/แผ่นพับ โรคไข้หวัดใหญ่ 2009
โดย สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
http://beid.ddc.moph.go.th/th/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=149&Itemid=197

 

เพลงสร้างสุข โดย สสส.
สปอตวิทยุ / สปอตโฆษณา คลิกเลือก Download ได้เลยค่ะ

http://www.thaihealth.or.th/healthcontent/musics

 

วีดีโอสร้างสุข โดย สสส. 
วีดีโอโฆษณา คลิกเลือก Download ได้เลยค่ะ

http://www.thaihealth.or.th/healthcontent/videos