กันยายน 2554

 

2011.09.28 ● สสจ.อุบลฯ เน้นการสร้างสุขภาพดำเนินงานเยี่ยมบ้านด้วยจักรยานแบบพอเพียง

2011.09.28 ● ผู้ว่าฯ อุบลฯ แนะบริโภค “อาหารเจ” อย่างไรให้มี “คุณค่า”

2011.09.27 ● จ.อุบลฯ ทำพิธีมอบป้ายรับรองร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย,โรงเรียนอาหารปลอดภัย ส่งท้ายแผนปฏิบัติการฯ ปี 54

สิงหาคม 2554

 

2011.08.29 ● สสจ.อุบลราชธานี เตือนประชาชนระวังโรคมือเท้าปาก

2011.08.18 ● สสจ.อุบลฯ ผนึกกำลังสสจ.ทุกแห่งในภาคอีสาน ติวเข้ม!ผู้ตรวจสถานประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพ

2011.08.10 ● คณะกรรมการอาหารจ.อุบลฯ เปิดตัว“ร้านอาหารอีสานต้นแบบ”แห่งแรกในจังหวัดอุบลฯ

2011.08.09 ● นพ.สุรพร ลอยหา นพ.สสจ.อุบลราชธานี คว้ารางวัลดีเด่นด้านบริหารจัดการงานยาเสพติด

2011.08.08 ● สสจ.อบ.จัดประชุมผู้รับอนุญาตและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการร้านยา ประจำปี 54

2011.08.04 ● สา’สุขอุบลฯ แนะนำแนวทางป้องกันโรคและภัยจากน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน

2011.08.04 ● สสจ.อุบลฯ เตือนอันตรายจากการรับประทานเห็ดพิษอาจถึงตาย

กรกฎาคม 2554

 

2011.07.27 ● สสจ.อุบลฯ เตือนหน้าฝนระวังไข้เลือดออก

2011.07.25 ● สสจ.อุบลฯ เตือนระวังโรคฉี่หนูในพื้นที่ที่เกิดอุทกภัย

2011.07.18 ● อุบลราชธานีร่วมสร้างสถิตินวดไทยในมหกรรม “World Record for Thai Massage”

2011.07.07 ● คณะกรรมการอาหารจ.อุบลฯ จัดอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอย หน้าม.อุบลฯ หวังยกระดับให้ผ่านเกณฑ์สุขาภิบาล

มิถุนายน 2554

 

2011.06.29 ● นวดไทยดังทั่วโลกในมหกรรม “World Record for Thai Massage”

2011.06.25 ● สสจ.อุบลฯ ร่วมกับ สภาเด็กฯ จัดพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติงานภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน จ.อุบลราชธานี

2011.06.25 ● สสจ.อุบลฯ ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. ผ่านเครือข่ายอสม.

 พฤษภาคม 2554

 

2011.05.31 ● หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจร่วมมือกันในการจัดสถานที่ราชการเป็นเขตปลอดบุหรี่

2011.05.30 ● สาธารณสุขจ.อุบลฯ ขอความร่วมมือประชาชนร่วมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

2011.05.10 ● อุบลราชธานีชิงชนะเลิศระดับประเทศโครงการ To Be Number One

เมษายน 2554  

2011.04.28 ● สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ จัดพิธีลงนามพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังในเรือนจำกลางอุบลราชธานี

2011.04.24 ● อุบลราชธานีจัดงานสมัชชาครอบครัวผู้สูงวัยไทยอีสานฯ ปี ๒๕๕๔

2011.04.24 ● คณะกรรมการอาหารจ.อุบลฯเข้ม! ขับเคลื่อนงานอาหารปลอดภัยต้อนรับชาวอุบลฯกลับบ้านช่วงเทศกาล “สงกรานต์” ปีใหม่ไทย

2011.04.12 ● รพ.เขื่องใน รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 54

มีนาคม 2554  

2011.03.28 ● ฯพณฯ อิสสระ สมชัย รมต.กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ รพ.นาเยีย

2011.03.27 ● อุบลราชธานีจัดงาน “อสม.อุบลฮักแพง" เพื่อเชิดชูเกียรติ อสม. ปี 2554

2011.03.16 ● สสจ.อุบลฯ ร่วมกับกรมการแพทย์ ออกหน่วยบริการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้สูงอายุฯ

กุมภาพันธ์ 2554  

  2011.02.25 ● คณะกรรมการอาหารจังหวัดอุบลราชธานี กลยุทธ์ "ออกสัญจร" ขับเคลื่อนงานอาหารปลอดภัย

2011.02.23 ● อุบลราชธานีดำเนินงานตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

มกราคม 2554  

2011.01.31 ● อ.เขื่องใน เปิดอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งใหม่

2011.01.17 ● สา’สุขอุบลฯ เตือนระวังดื่มสุราในฤดูหนาวอันตรายถึงชีวิต

2011.01.13 ● สาธารณสุขอุบลฯ รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อลดอัตราการป่วยและตายจากมะเร็งเต้านม เน้นการตรวจเต้านมด้วยตนเอง

2011.01.07 ● สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ เชิญชวนร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ “เรียนรู้เพื่อความสนุกสนาน สรรค์สร้างแรงบันดาลใจ พัฒนา EQ – IQ"

2011.01.04 ● ขอเชิญชมนิทรรศการของศูนย์วิชาการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจ.อุบลราชธานีในงานกาชาดและงานปีใหม่ ปี 2554

ธันวาคม 2553  

2010.12.25 ● สาธารณสุขอุบลฯ รวมพลังสร้างสุขภาพเพื่อเป็นต้นแบบที่ดีแก่ประชาชน

2010.12.22 ● สาธารณสุขอุบลฯ เตือนผู้บริโภคระวังซื้อผลิตภัณฑ์กระเช้าของขวัญปีใหม่หมดอายุ

2010.12.19 ● สธ.อุบลฯ เตือนผู้นิยมเสื้อกันหนาวมือสอง หากไม่สะอาดระวังติดเชื้อโรค

2010.12.17 ● สสจ.อุบลฯ แสดงเจตนารมณ์ร่วมขจัดโรคขาดสารไอโอดีนให้หมดไป

พฤศจิกายน 2553  

2010.11.29 ● อุบลราชธานีพร้อมใจขจัดปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนให้หมดไปจากพื้นที่

2010.11.09 ● รมต.สธ.ตรวจเยี่ยมพื้นที่อุบลราชธานีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

2010.11.08 ● สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ ร่วมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ตุลาคม 2553  

2010.10.15 ● สสจ.อุบลฯ รณรงค์ "46 วัน ฟันยิ้มเฉลิมพระเกียรติ"

2010.10.06 ● สาธารณสุขอุบลฯ เตือนประชาชนป้องกันตนเองจากโรคไข้หวัดใหญ่ 2009

กันยายน 2553  

2010.09.21 ● สาสุข’อุบลฯ เตือนประชาชนดูแลสุขภาพ ระวังการแพร่ระบาดของโรคหวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ฯ

2010.09.20 ● สา'สุขอุบลฯ จับมือ เกษตร ลงนามความร่วมมือจัดหาสินค้าเกษตร ปศุสัตว์ ประมง และอาหาร จากแหล่งผลิตที่ปลิดภัยฯ

2010.09.20 ● สสจ.อุบลฯ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการสนับสนุนและพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น

2010.09.20 ● อุบลฯสานต่อ "งานอาหารปลอดภัย" ภายใต้แผนบูรณาการด้านอาหารปลอดภัยของจังหวัดฯ

2010.09.13 ● สสจ.อุบลฯ มอบใบประกาศเกียรติคุณในโครงการสถานประกอบการน่าอยู่ น่าทำงาน

2010.09.09 ● สสจ.อุบลฯ รณรงค์ Big Cleaning Day

2010.09.09 ● สสจ.อุบลฯ รับการประเมินความยั่งยืนตามโครงการอุบลเมืองสะอาดฯ

สิงหาคม 2553  

2010.08.16 ● รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จัดการแข่งขันออฟโรดการกุศลชิงแชมป์ภาคอีสาน ชิงถ้วยพระราชทานฯ

2010.08.11 ● อบจ.มอบรถยนต์กู้ชีพสนับสนุนแก่ศูนย์ EMS อุบลฯ

2010.08.06 ● สสจ.อบ.ดำเนินมาตรการเข้มในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009

2010.08.06 ● สสจ.อบ. จัดกิจกรรมรวมพลคนกินนมแม่ ในงาน “12 สิงหา วันแม่ เราจะดูแลอะไร”

2010.08.04 ● ศิษย์เก่านิด้าฯ พร้อมใจแถลงข่าวการจัดงาน "ราตรีนิด้า"

2010.08.04 ● สสจ.อุบลฯ ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาฯ ประจำปี 2553

กรกฎาคม 2553  

2010.07.23 ● อุบลฯเร่งปรับพฤติกรรมสุขภาพประชาชน สนองโครงการจังหวัดไร้พุงมุ่งสู่สุขภาพดี

2010.07.22 ● สสจ.อุบลราชธานี ร่วมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2553

2010.07.20 ● สสจ.อุบลฯ ซ้อมแผนรับมืออุบัติภัยอากาศยานฯ

2010.07.12 ●“จุรินทร์” นำคณะเจ้าหน้าที่อย.ตรวจเข้มอาหาร ยา เครื่องสำอาง ที่ไม่ปลอดภัยตามแนวชายแดนไทยลาวที่ช่องเม็ก

2010.07.07 ● 2 กค.53 ฤกษ์ดี!!! อุบลฯติวเข้มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์น้ำดื่ม น้ำแข็ง ไอศกรีม หวังพัฒนาผ่าน GMP 100%

2010.07.05 ● อุบลฯเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพฯ