● ติดต่อเรา

posted on 17 Dec 2010 17:35 by newsphoubon

Blog นี้ จัดทำขึ้นเพื่อเผยพร่ข่าวและกิจกรรมต่าง ๆ

ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

และเผยแพร่ข่าวสำหรับสื่อมวลชนและผู้สนใจทั่วไป

ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของเรา ค่ะ 

หากมีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือต้องการฝากข่าว

อยากได้ภาพกิจกรรม หรือข้อมูลทางด้านสาธารณสุข

สามารถเขียน Comment ทิ้งไว้

หรือ ติดต่อทีมงานของเราได้ที่

กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

โทรศัพท์/โทรสาร 045-261864

E-mail : hss_ubon@hotmail.com