Photobucket
PhotobucketPhotobucket
PhotobucketPhotobucket
 
          สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรงานธุรกิจบริการสุขภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2554 ณ ห้องบอลรูม A โรงแรมลายทอง หวังพัฒนางานตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นไปในทางเดียวกัน
          ดร.นิพนธ์ มานะสถิตพงศ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า สำนักงานส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานธุรกิจบริการสุขภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2554 เพื่อพัฒนางานตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นไปในทางเดียวกัน นับเป็นโอกาสดีที่จังหวัดอุบลราชธานีได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครั้งนี้ ซึ่งจะได้พัฒนาบุคลากรผู้ตรวจประเมินสถานประกอบการธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพระดับอำเภอ ทำให้สามารถพัฒนาความรู้และทักษะในการตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ของบุคลากรที่รับผิดชอบงานธุรกิจบริการสุขภาพ จะส่งผลต่อการส่งมอบบริการที่ดีของสถานประกอบธุรกิจบริการสุขภาพ ทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมาย และมาตรฐานระดับสากล รวมทั้งเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
          ปัจจุบัน จังหวัดอุบลราชธานี มีสถานประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 13 แห่ง ได้แก่
1. ไทยสปาสวีทกรีน
2. กายใจศูนย์สปาและแผนไทย
3. บ้านอัปสรา สปา
4. เอสคลับ เฮลท์ แอนด์ สปา
5. ร้านเสริมสวยเพื่อสุขภาพคุณติ๋ว
6. หัตถเวชนวดแผนไทย
7. บ้านนวดไทย
8. อุบลเวชนวดแผนโบราณ
9. รัศมีนวดแผนไทย
10. ส่วนนวดแผนไทย
11. บ้านหมอช้างนวดแผนไทย
12. อุบลคาร์แคร์นวดแผนโบราณ   และ
13. บ้านสวนนวดไทย
          ดร.นิพนธ์ กล่าวต่อไปว่า ผู้บริโภคสามารถเลือกรับบริการจากสถานประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพ (นวดเพื่อสุขภาพ , สปาเพื่อสุขภาพ และนวดเพื่อเสริมสวย) ที่ผ่านมาตรฐาน โดยสังเกตจากป้ายสัญลักษณ์มาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ.
 
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข/ข่าว
ปุศยาการย์ ธนะพงศ์ชัยภัทร/ดูแลระบบ
17 สิงหาคม 2554

Comment

Comment:

Tweet