นายแพทย์สุรพร  ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่าในปัจจุบัน สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง มีฝนตกหนักติดต่อกันเป็นช่วง ๆ อาจทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมฉับพลันได้ และอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี   จากรายงานสถานการณ์โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา รง.506/507 งานระบาดวิทยา ประจำเดือนกรกฏาคม 2554 พบว่า มีผู้ป่วยโรคปอดบวม จำนวน 4,350 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 261.16 ต่อแสนประชากร โรคตาแดง จำนวน 2,864 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 158.78 ต่อแสนประชากรโรคสุกใส จำนวน 1,845 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 102.29 ต่อแสนประชากร โรคไข้หวัดใหญ่ จำนวน 514 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 28.50 ต่อแสนประชากร และไข้ไม่ทราบสาเหตุ จำนวน 4,502 ราย คิดเป็น 253.47 ต่อแสนประชากร

     นายแพทย์สุรพร กล่าวต่อไปว่า จากเหตุดังกล่าว จึงขอเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังและดูแลสุขอนามัยมากขึ้นกว่าปกติ  รักษาสุขภาพร่างกายให้อบอุ่น แข็งแรงอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยจากโรคต่างๆ ซึ่งทำได้ง่ายๆ เพียงล้างมือฟอกสบู่ก่อนรับประทานอาหาร ดื่มน้ำและรับประทานอาหารที่สะอาด ปรุงสุกใหม่ๆ หลังจากเดินย่ำน้ำให้ล้างมือล้างเท้าทุกครั้ง ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและระวังอย่าให้ยุงกัด อย่าใช้มือ แขน และผ้าสกปรกขยี้ตา หรือเช็ดตา ระวังไม่ให้น้ำสกปรกเข้าตา เมื่อน้ำสกปรกเข้าตาให้รีบล้างตาด้วยน้ำสะอาดทุกครั้ง หากมีอาการเจ็บป่วย ไม่สบาย หรือผิวหนังเริ่มเปื่อย เกิดตุ่มคัน น้ำกัดเท้า หรือมีบาดแผล ให้รีบพบแพทย์ตั้งแต่เริ่มเป็น ก่อนที่อาการจะลุกลาม    เนื่องจากมีโอกาสเกิดโรคและภัยสุขภาพหลายอย่าง  เช่น  โรคตาแดง  โรคอุจจาระร่วง  โรคไข้ฉี่หนู  สัตว์มีพิษ  และการจมน้ำ  เป็นต้น  ตามหลัก  " สี่สอ ป้องกันโรคและภัยจากน้ำท่วม "  ตามแนวทางของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้คือ   ส. ที่หนึ่ง ดื่มน้ำกินอาหารที่สุกสะอาด , ส. ที่สอง รักษาร่างกาย  มือเท้าให้ สะอาดและอบอุ่น  ไม่ขยี้ตาเมื่อมีฝุ่นหรือน้ำสกปรกเข้าตา  ให้ล้างด้วยน้ำสะอาด  ไม่ควรลงแช่น้ำที่ท่วมขัง  หากจำเป็นต้องรีบล้างตัวให้สะอาดโดยเร็ว , ส. ที่สาม ระวังสัตว์มีพิษ ที่อาจหลบหนีเข้ามาในที่พักอาศัย  เช่น  งู  แมงป่อง  ตะขาบ , ส.ที่สี่ สิ่งแวดล้อม  รอบตัวเรา  เน้นการกำจัดขยะ  ถ่ายอุจจาระลงถุง  ตัดวงจรไฟฟ้าภายในบ้าน  ให้ระวังการจมน้ำ
 
รสสุคนธ์ มณฑา/ข่าว
ปุศยาการย์ ธนะพงศ์ชัยภัทร/ดูแลระบบ

Comment

Comment:

Tweet