เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2553 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โดย นพ.สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับคณะกรรมการสนับสนุนและพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น และที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประกอบด้วย นพ.อมร นนทสุต , ศ.พญ.อนงค์ นนทสุต , นายสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล ออกติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยให้มีการใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ จนเกิดนวัตกรรมสุขภาพของประชาชนในพื้นที่และนำไปสู่การสร้างความสามารถของประชาชน/ชุมชน ในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม ได้ด้วยตนเองมากขึ้น พร้อมกันนี้ได้มีพิธีเปิดโรงเรียน อสม. วัดโกวิทยาราม ต.ปทุม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

นิฤมล กมุทชาติ/ข่าว

Comment

Comment:

Tweet

KTQwvJ <a href="http://vmtccmqhrdbg.com/">vmtccmqhrdbg</a>, [url=http://yxvttmseeevf.com/]yxvttmseeevf[/url], [link=http://igvezuzadezx.com/]igvezuzadezx[/link], http://kngymqtfasdv.com/

#1 By lyishnlbn (129.228.15.142) on 2010-10-20 12:39